7.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KONU TESTİ

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KONU TESTİ

 

 

ADIM ve SOYADIM:                                                                       TARİH:

SINIFIM ve NUMARAM:

 

-SORULAR-

 


1. Aşağıdakilerden hangisi, Aydınlanma çağı düşünürleri arasında yer almaz?

 

 A) Newton            B) Galile 

 C) Kopernik          D) Del Kano

 

2. Avrupa'da Sanayi İnkılâbı'yla birlikte küçük atölyeler yerlerini büyük fabrikalara bırakmış, bu durum üretimin artmasına neden olmuştur.

*Sanayi İnkılâbı'yla birlikte fabrikalar için gerekli olan hammadde ihtiyacının artması, aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?

 

 A) İpek ve Baharat yolları önem   kazanmıştır.

 B) Soylular güç kazanmıştır.

 C) Sömürgecilik rekabeti hızlanmıştır.

 D) Osmanlı Devleti'nin ihracatında artma meydana gelmiştir.

 

3. Hangisi, Endüstri(Sanayi) İnkılabı'nın sonuçlarından değildir?

 

 A) El tezgahlarının ve küçük atölyelerin kapanması

 B) İşçi sınıfının ortaya çıkması

 C) Hammadde ve Pazar ihtiyacının doğması

 D) Feodalitenin güçlenmesi

 

4. Sanayi İnkılabı aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?

 

A) Reform ile                             

B) Buharın enerji olarak kullanılmasıyla

C) Tekerleğin bulunmasıyla     

D) Coğrafi Keşiflerle 

 

5. Sanayi İnkılabı sonucunda aşağıdaki alanlardan hangisinde gelişme yaşanmamıştır?

 

A) Teknoloji     B) Şehirleşme    

C) Lâiklik         D) Sömürgecilik 

 

6. Aşağıdaki bilim adamları ve sanatçılardan hangisi, Rönesans’ın İtalya'daki öncülerindendir?

 

 A) Leonardo da Vinci      B) Erasmus   

 C) Cervantes                  D) Shakespeare

 

7. Rönesans hareketleri ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?

 

 A) Almanya            B) İngiltere

 C) İspanya              D) İtalya

 

8. Avrupa'da

I. Halkın kitap okuma imkânına  kavuşması,

II. Okuma yazma oranının yükselmesi,

III. Derebeyliklerin zayıflaması ,

IV. Yeni ada ve kıtaların keşfedilmesi

gibi olaylardan hangisi mutlak(merkezi) krallıkların güçlenmesine neden olmuştur?

 

A) I           B) II             C) III          D) IV

 

9. Bugün kullanılan modern matbaanın ilk örneğini icat eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Kopernik              B) Jan Gutenberg     

C) Jan Jak Russo       D) Leonardo da vinci

 

 

 10. Yeni çağ başlarında Avrupa’da meydana gelen teknik gelişmelerden hangisi, Avrupa'nın siyasi yapısını değiştirmiş ve mutlak krallıkların güçlenmesini sağlamıştır?

 

A) Barutun ateşli silahlarda kullanılması     B) Kağıt imalâtının ucuzlaması

C) Matbaanın kullanılması                           D) Pusulanın kullanılması

 

11.Yeniçağ’da görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, İspanya ve Portekiz'in gelir kaynaklarını arttırmalarında ve sömürgeci birer devlet olmalarında etkili olmuştur?

 A)
Barutun kullanılması   B) Rönesans
 C)
Coğrafi keşifler           D) Reform
 

12.Ortaçağ'da Avrupa toplumlarının soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler olmak üzere sınıflara ayrılması aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

A)
Şehirli sınıfın ticaretle uğraştığını
B)
Halk arasında eşitsizlik olduğunu
C)
Din adamlarının yetkilerine göre sınıflara ayrıldığını
D)
Halkın yaşam düzeyinin yüksek olduğunu

 

13.

I. Laik eğitimin başlaması

II. Ulusçuluk hareketlerinin   yaygınlaşması
III.
Skolastik Felsefe'nin çöküşü
IV.
Derebeylik anlayışının yaygınlaşması

V. Burjuvaların ekonomik alanda güçlenmesi


*
Gelişmelerinden hangisi ya da hangileri Ortaçağ Avrupa’sı için geçerlidir?

A)
Yalnız III      B) II, IV, V 

C) I, II ve V       D) Yalnız IV

 

 

14. Ateşli silahların gelişmesi Avrupa'da hangi alanda önemli değişikliklere neden olmuştur?

 

 A) Dinî                  B) Siyasî  

 C) Kültürel            D) Sanatsal

 

15. Ortaçağ’da Müslüman bilim adamlarının eski Yunan filozoflarının eserlerinden yaptıkları çeviriler, daha sonra Avrupalıların Ortaçağ anlayışından kurtulmalarında önemli bir etken olmuştur.
*
Bu bilgiye dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)
Avrupalılar İslam kaynaklarından yararlanmıştır.

B)
Çevirilerin yapıldığı dönemde İslam dünyasında Avrupa'dan

daha aydın bir düşünce ortamı vardır.
C) Ortaçağ’da Müslüman-Hristiyan çatışması sona ermiştir.
D) İslamiyet bilime, pozitif ve akılcı düşünceye karşı değildir.

 

-SONUÇ-

 

  *DOĞRU SAYISI: (     )

 

  *YANLIŞ SAYISI: (     )

 

 

 

KENDİNİ DEĞERLENDİR:

 

*Başarı düzeyim çok iyi: (     )

*Başarı düzeyim iyi: (     )

*Başarı düzeyim iyiye yakın: (     )

*Başarım orta düzeyde: (     )

*Başarım orta düzeyin altında: (     )

*Başarısız bir sonuç: (     )

 

YANITLAR: 1D-2C-3D-4B-5C-6A-7D-8C-9B-10A-11C-12B-13D-14B-15C

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !