Haçlı Seferlerinin nedenleri ve sonuçları...

(Önce bu notu okuyup ardından etkinlikler kısmından ilgili etkinliği yapabilirsiniz!)

HAÇLI SEFERLERİ:
 XI.yüzyılda Anadolu, Suriye ve özellikle Hristiyanlar için kutsal sayılan
Kudüs, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun egemenliği altına girmişti. Bu durum, Bizans başta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerini Türklerle karşı karşıya getirdi ve önemli savaşlara neden oldu. Ortaya çıkan Türk tehdidini ortadan kaldırmak ve Kudüs'ü almak için yapılan bu savaşlara Haçlı Seferleri denildi.Haçlı Seferleri ve savaşlara bu ismin verilmesi ise, doğuya yürüyen Hristiyanların elbiselerine haç diktirmelerinden kaynaklandı. 1096-1270 yılına kadar geçen dönemde başlıca sekiz Haçlı Seferi gerçekleşmiştir.                       
Bunların nedenleri ve sonuçları kısaca şöyledir :

Haçlı Seferlerinin Nedenleri
  1. Dini inanç: Batı Hristiyanları, dinlerince kutsal sayılan Kudüs ve Filistin'i Müslümanlardan geri almak istediler.
  2. Avrupa'nın içinde bulunduğu yoksulluk: Bu durum insanları doğunun refah ve zenginliğine sevk etti. Doğunun zenginliklerini elde etmek istediler.
  3. Türklerden kaynaklanan korku ve endişe: Türklerin Anadolu’ya girmeleri ve hakim olmaları, Bizans ve Avrupa’da tedirginliğe neden oldu.Kendilerine tehdit olarak gördükleri Türkleri Anadolu’dan atmak istiyorlardı.Bu durum Bizans'ın Türklere karşı Batı Avrupa'dan yardım istemesine yol açtı.
  4. Ticaret yollarını denetim altına alma isteği: Uzakdoğu ile Avrupa arasındaki ticaretin ana hattı olan Ortadoğu'da Müslümanların kontrolünü kırmak, ticaret yollarını ele geçirmek.
  5. Derebeylerinin yağma ve macera hevesleri: Dini kanun ve uygulamaların Avrupa’da haksız kazanç zihniyetini sınırlandırması, derebeylerini ve şövalyeleri Türk ve İslam alemine yöneltti.

***Haçlı Seferleri toplam sekiz tanedir. İlki 1096’da başlamış, en sonuncusu ise 1270 yılında yapılmıştır. Seferlerin benzer sonuçları olsa da çok farklı neticeleri de vardır. Genel olarak incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara varılır:

Haçlı Seferlerinin Sonuçları

(1) Dini Sonuçları : Kudüs'ün ele geçirilememesi inançlarının zayıflamasına ve papanın ve diğer din adamlarının nüfuzlarının azalmasına sebep oldu.

(2) Siyasi Sonuçları: Doğuda ve İstanbul'da kurulan Hristiyan devletleri uzun ömürlü olamadıklarından Haçlı Seferlerinin siyasi neticeleri parlak olmadı. Ancak Türkler'in Avrupa'ya geçişlerini geciktirdi. Ayrıca bu seferler, 150 yıldan fazla bir süre Türkleri meşgul ettiğinden Moğol Orduları ile gelen tehlikeye karşı yeterli önlemin alınamamasına yol açtı.

(3) Sosyal Sonuçları : Harbe katılan birçok derebeyi geri dönemediği için Avrupa'da derebeylik zayıfladı; Halk arasındaki sınıf farkları ortadan kalkmaya başladı ve sosyal yapıda önemli değişmeler başladı.

(4) Ekonomik Sonuçları : Doğu ve batı toplumları arasında ticari faaliyetler başladı.. Doğuda mevcut olan pek çok tarım ürünü ve meyveler Avrupa'da da yetiştirilmeye başlandı. Deniz ticareti canlandı ve bilhassa Akdeniz ülkeleri büyük bir zenginliğe kavuştu. Özellikle pusula, kağıt, top barutu gibi büyük icatlar ile işlenmiş bakır eşyalar, kumaşlar ve yel değirmeni dahil çeşitli yenilikler Avrupalıların da hizmetine girdi.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !