İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Performans Görevi

PERFORMANS GÖREVİ

 

DERS: T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

KONU: Kurtuluş savaşının savaş döneminde meydana gelmiş önemli olaylar

 

Sevgili öğrenciler sizden;

Kurtuluş savaşının savaş döneminde meydana gelmiş önemli olayları kronolojiye uygun olarak bir kitapçık haline getirmeniz istenmektedir.

 

YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.

 

1.     Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız.

2.     Çalışmanızda kullanacağınız kaynakları belirleyin.

3.     Öğretmeninizle elde etmiş olduğunuz bilgileri paylaşın.

4.     Kitapçığı hazırlarken kronolojiye uygun olarak hazırlayınız.Önemli olaylar hakkında yeterli bilgi veriniz.Ayrıca resimlerle de bu olan olayları canlandırabilirsiniz.

5.     Kitapçığı hazırlarken renk uyumuna dikkat ediniz.

6.     Internet, kaynak kitaplar ve dergilerden yararlanınız.

7.     Çalışmanızı ...................................... tarihine kadar tamamlayınız

8.     Yaptığınız çalışmanın sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınıza sözlü olarak sunabilirsiniz.

 

9.     Kitapçık üç bölümden oluşmalıdır.

Kapak: Kapak sayfasını savaşı tanıtıcı resim, fotoğraf, yazı, şekil, bayrak vb. istediğiniz şekilde tasarlayabilirsiniz.

Kendinizi tanıtan kimlik bilgilerine yer vermelisiniz.

İçerik: Kurtuluş Savaşı döneminde  yapılan savaşlar bunların nedenleri ve sonuçları bu bölümde yer alacaktır.Ayrıca Kurtuluş Savaşıyla ilgili anı ve tarihi hikayelerin verilmesi yerinde olacaktır.Anlatılan konular konuya uygun görsel materyallerle(resim-fotoğraf-kendi çizimleriniz vb.) desteklenmelidir.

Kaynakça: Kitapçığınızın bu bölümünde yararlandığımız kaynakların isimlerine yer vermelisiniz.

 

10. Çalışmanızı “Puanlama Anahtarı”nda verilen ölçütlere göre değerlendirileceğinden kitapçığınızı hazırlarken formda belirlenen ölçütlere uymalısınız.

 

PUANLAMA ANAHTARI

 

AÇIKLAMA: Performans göreviniz aşağıdaki ölçütler doğrultusunda puanlanacaktır.

 

·        Ödevi hazırlarken çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır.(20 puan)

·        Kitapçık çalışması aktarılan bilgiler  dışında resim,fotoğraf, karikatür, çizim vb. ile desteklenmiştir. (20 puan)

·        Kitapçık çalışmasında konu ile ilgili yeterli bilgi mevcuttur.(20 puan)

·        Ödevde kullanılan kaynaklar uygun biçimde kitapçığa yansıtılmıştır.(20 puan)

·        Kitapçık anlaşılır biçimde hazırlanmıştır. Oluşturulan cümleler Türkçe yazım kurallarına uygundur.(20 puan)

       *   Kronolojik sıralamaya uyulmuştur.(20 puan)

     

  

     

 

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !