Roma'yı Titreten General: Kartacalı Hannibal

Roma'yı Titreten General: Kartacalı Hannibal

 

   Hannibal (Hanibal, Anibal), M.Ö. 247 ile M.Ö. 182 yılları arasında yaşamış Sami ırkından gelen Kartaca'lı politikacı ve general.

 

    Kartacalı general ve devlet adamı Hannibal, (M.Ö. 247-182) tarihin en önemli portrelerinden biridir. Roma’ya karşı bir güçbirliği oluşturmak için tüm Batı’yı kapsayan etkinliği, kurdurduğu haber alma servisleri, askeri harekâtı diplomatik açıdan hazırlayışı, ne kadar ileri görüşlü olduğunu kanıtlar. Roma emperyalizmine karşı büyük bir inatla mücadele eden dehasına yaraşır düzeyde, diğer kültürlerle kendini donatmış olması ve bir çok yabancı dili anadili gibi bilmesiyle ilginç bir kişiliktir.

 

Fotoğraf: Roma'nın Kabusu: Hannibal belgesel filminden.

 

    

    Hannibal bütün zamanların en büyük askeri dahilerinden birisi sayılır. Roma'nın en büyük düşmanı olarak 2. Pön Savaşı'ndaki başarılarıyla tanınmıştır. Filleri içeren ordusuyla İber Yarımadası, Pireneler ve Alpler'den kuzey İtalya'ya girmiş ve Romalıları birkaç önemli savaşta yenerek, Roma'nın askeri gücünü tamamen ortadan kaldırmış, ancak daha sonraları Spartaküs'ün düştüğü yanlışa benzer olarak, Roma'yı ele geçirememiştir. Kartacalıların yönetici sınıfı daha iyi diplomat ve Roma senatosu daha az inatçı olsaydı, Hannibal'ın askeri başarılarının ardından Roma tamamen ortadan kaldırılabilecekti. Ancak, kendini toparlayan Romalılar Kartaca'ya saldırdı. İtalya'da bulunan Hannibal Kartaca'ya dönerek Romalılarla son kez savaştı ve yenildi. Kartaca ordusu Romalılar tarafından ezildi ve kent baştan başa yıkıldı. Savaştan kaçan Hannibal, kuzey-batı Anadolu'da şu anki Kocaeli/Gebze'de yüzüğünde taşıdıgı bilinen zehiri içmek suretiyle intihar ederek yaşamına son vermiştir. Mezarı bugün Gebze'dedir ve Atatürk'ün 1934'teki emri ile yapılmıştır. Hannibal dünyaca ünlü bir komutan ve askeri taktikçidir. Savaş tarihçisi Theodore Ayrault Dodge ona askeri "stratejinin babası" unvanını vermiştir; çünkü en büyük düşmanı olan Roma bile onun savaş taktiklerini kullanmıştır. Hannibal'ın yaşamı ve savaşları birçok belgesel ve filme konu olmuştur.

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Hannibal'in Anıtı Gebze

        Hannibal'in anıtı Gebze'de Tübitak sınırları içindedir. Hannibal, Roma yenilgisinden sonra Kartaca'yı terk ederek Bitinya Kralı Prussias'ın yanına sığınmış, Libyssa ( Gebze )'de intihar ederek yaşamına son vermiştir. Gebze'de Hannibal'in mezarı olarak bilinen bu yerde bir anıt yapılması ilk kez 1934 yılında Atatürk tarafından emredilmiş, bu emir 1981 yılında Kültür Bakanlığınca gerçekleştirilmiştir.

 

 

Yararlanılan kaynaklar: ntvmsnbc.com, wikipedia.org, herekeli.com

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !