Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi

SOSYAL BİLGİLER DERS NOTU

 

MISIR (MEMLÜK) SEFERİ, NEDENLERİ ve SONUÇLARI

 

Osmanlı -Memluk ilişkileri

Fatih dönemine kadar Osmanlı Memlük ilişkileri çok iyiydi. Memlükler Osmanlıların Avrupa’da Hristiyanlara karşı kazandıkları başarılardan memnun oluyorlardı. Ancak Osmanlıların Karamanoğullarını ortadan kaldırması ve Anadolu’nun güneyinde egemenlik kurmak istemesi iki devletin arasını açtı. Fatih döneminde iki devlet arasında başlayan gerginlik II.Beyazıt döneminde savaşa dönüştü. Fakat bu savaşlardan tam bir sonuç alınamadı. Yavuz Sultan Selim’in Dulkadiroğulları Beyliği’ni ele geçirmesiyle aradaki düşmanlık daha da arttı.

 

 

Mısır Seferinin Nedenleri:

1.   Yavuz Sultan Selim’in bütün İslam dünyasını himayesi (koruma) altına almak istemesi,

2.   Abbasi halifesi ve Müslümanlarca kutsal sayılan Mekke ve Medine’nin Memlüklere bağlı bulunmasından dolayı Memlüklerin İslam dünyasında saygın bir yere sahip olması,

3.   Memlüklerin Osmanlılara karşı Safevilerle ittifak kurması,

4.   Dulkadiroğulları topraklarının Osmanlılara katılmasına Memlüklerin tepki göstermesi,

5.   Baharat Yolu’nun Mısır’dan geçmesi ve Mısır’ın zengin olması, Mısır alınırsa, Osmanlı hazinesine büyük bir gelir sağlanacak olması,

6.   İki devlet arasındaki ilişkilerin önceki dönemlerden beri bozuk olması.

 

 

Mercidabık Savaşı (1516)

Hazırlıklarını tamamlayan Yavuz Sultan Selim, Memlükler üzerine sefere çıktı. Kilis yakınlarındaki Mercidabık’ta yapılan savaşı Osmanlı Devleti kazandı (1516). Memluk Sultanı Kansu Gavri öldü. Savaşın sonucunda Halep ve Şam ele geçti. Bütün Suriye, Osmanlı topraklarına katıldı.

 

 

Ridaniye Savaşı (1517)

Yavuz Sultan Selim, başlattığı seferi devam ettirerek Mısır üzerine yürüdü. Bu sırada Kansu Gavri’nin yerine hükümdar olan Tomanbay, Ridaniye’de güçlü bir savunma hattı oluşturdu. Yavuz Sultan Selim kısa bir sürede Sina Çölü’nü aştı. Memluk savunma hattını dolaşarak onların toplarını etkisiz bırakan Osmanlı ordusu, Ridaniye’de Memlükleri büyük bir yenilgiye uğrattı (1517).

 

 

Mısır Seferi’nin Sonuçları:

1.   Memluk Devleti yıkıldı.

2.   Suriye, Filistin, Mısır ve Hicaz Osmanlı topraklarına katıldı.

3.   Kutsal emanetler, Mekke ve Medine’nin anahtarları İstanbul’a getirildi.

4.   Halifelik makamı Osmanlı Devleti’ne geçti.

5.   Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.

6.   Kızıldeniz üzerinden gelen Baharat Yolu Osmanlıların eline geçti. Ancak Portekizliler Ümit Burnu yolunu bulduklarından Baharat Yolu’ndan beklenen fayda sağlanamadı.

7.   Elde edilen ganimetler ve vergilerle Osmanlı hazinesi zenginleşti.

8.   Kuzey Afrika’nın fethi için önemli bir üs elde edildi.

9.   Kıbrıs, Girit ve Rodos adaları dışında Doğu Akdeniz Osmanlı egemenliğine alındı.

10.Venedikliler Kıbrıs için Memlüklere ödedikleri , vergiyi Osmanlılara vermeye başladı.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !